Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onze visie

Samen op de knieën

We willen elkaar blijvend en continu stimuleren en bemoedigen in een groeiend gebedsleven. Het gaat dan niet om mooie woorden en zinnen in een plan maar om concreet groeiende integratie van het gebed in ons leven en functioneren.

Bidden hoort zo vanzelfsprekend bij ons leven met Christus en tegelijk is het een kwetsbare schakel in die relatie. Bidden kost ons immers moeite. De Here Jezus weet dat, indringend brengt Hij dat naar voren in een gelijkenis van de weduwe en de rechter (Lukas 18:1-8).

Dat wij elkaars stimulans nodig hebben om samen op de knieën te gaan, blijkt uit de slotzin van deze gelijkenis “Doch als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan nog het geloof vinden op aarde?”.
Vanwege deze indringende vraag zullen we elke planperiode opnieuw elkaar stimuleren om op de knieën te gaan. In die afhankelijkheid en met die verwachtende houding zullen we Zijn Woord leren verstaan en toepassen in onze tijd. Tegelijk zullen door deze ontmoetingsmomenten samen met de hemelse Vader onze onderlinge banden worden versterkt.

Bouwen in de plaatselijke gemeenten en bouwen aan de samenwerking tussen plaatselijke gemeenten is pas zinvol als het in afhankelijkheid en vanuit de relatie met de Bouwheer, onze Here Jezus Christus, plaatsvindt.

Omdat leven vanuit een “geknielde” houding een voortdurend leerproces is, willen we ons opstellen als leerlingen met de vraag van de discipelen in ons hart “Heer, leer ons bidden”. Zo willen we voorkomen dat het samen op de knieën gaan een “kunstje” wordt om Gods zegen te krijgen of een “gewoonte” die we afwerken.

Meer over onze visie