Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Onze visie

Samen Jezus navolgen

We verlangen ernaar om elkaar te blijven uitdagen om samen levensveranderend op weg te gaan met Jezus.

Jezus riep meerdere keren mensen op om Hem te volgen (bijvoorbeeld Mattheüs 4:18-19, 8:21-22, 9:9, 19:21, Johannes 21:17).

Toen Jezus afscheid nam van zijn discipelen gaf Hij de opdracht om mensen tot discipelen te maken en hen te leren onderhouden alles wat Hij bevolen heeft (Mattheüs. 28: 19,20). Hier wordt het volgen van Jezus kort en krachtig beschreven: Jezus vraagt dus niet alleen om te luisteren naar Zijn woorden, maar ze ook in de praktijk om te zetten (Lucas 8:21). Het is een levensopdracht voor elke christen om telkens opnieuw te ontdekken wat Jezus van ons vraagt in allerlei beslissingen van ons dagelijks leven. Dat kan alleen door dicht met Hem verbonden te blijven. Dan zullen we meer en meer worden zoals Hij. Jezus’ leven is het ultieme voorbeeld om te volgen. Zo mogen we in Zijn voetstappen wandelen. We zullen dan niet langer gelijkvormig zijn aan deze wereld, maar we zullen hervormd worden door de vernieuwing van ons denken om zo de wil van God te leren kennen (Romeinen 12:2).

Het volgen van Jezus heeft uiteraard tot gevolg dat onze liefde voor God en mensen groter wordt. Dat zal ons getuigenis als individuele christen en als gemeenten alleen maar krachtiger maken. Aan de liefde die we onder elkaar hebben, zullen mensen immers zien dat we Jezus’ discipelen zijn (Johannes 13:35).

Meer over onze visie